1. Üldtingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad Waisty.ee veebipoe Klientide (edaspidi Klient) ja BEACHBUNNY OÜ (edaspidi Waisty.ee) vahel kaupade ostmisel-müümisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. 1.2. Waisty.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. 1.3. Waisty.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Waisty.ee veebilehel.

2. Ostu-müügi lepingu jõustumine

2.1. Klient ostab ja Waisty.ee müüb veebipoes pakutavaid tooteid. 2.2. Kliendi ja Waisty.ee vahel jõustub ostu-müügi leping alates tasumisele kuuluva summa laekumisest BEACHBUNNY OÜ arvelduskontole. 2.3. Waisty.ee veebipoes tellimust vormistades või maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. Hinnad

3.1. Kõik Waisty.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes. Hinnad ei sisalda käibemaksu. 3.2. Waisty.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli märgitud ostukorvis tellimuse vormistamise hetkel.

4. Ostuprotsess ja tellimuse eest tasumine

4.1 Waisty.ee e-poes ostlemiseks tuleb kliendil valida sobivad tooted ostukorvi, vajadusel logida sisse või registreerida end kliendiks. Ostukorvis tuleb lisada enda andmed ja kättetoimetamise jaoks vajalik informatsioon. 4.2 Kui klient on tellimuses esitanud korrektsed andmed, saab valida postiteenuse kui ka makseviisi. 4.3. Kliendid saavad tasumiseks valida endale sobiva makseviisi. Klient tasub 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks. 4.3.1 Waisty.ee e-pood pakub maksmiseks pangaülekandega tasumist kui ka Maksekeskuse AS makselahendust. Kõik tehingud toimuvad eurodes. 4.4 Peale tellimuse arve maksmist saadetakse kliendile informatiivsed e-mailid. Lisainfo ostuprotsessi kohta leiate SIIT!

5. Tarnetingimused

5.1. Peale ostu-müügi lepingu jõustumist edastab Waisty.ee Kliendile tellimuse kinnituse, millele on märgitud tarnetähtaeg (14-28 tööpäeva). 5.2. Kaup tarnitakse tellimuse vormistamisel märgitud aadressile/pakiautomaati või kulleriga kliendi aadressile Omniva postiteenuse vahendusel. 5.3. Waisty.ee on kohustatud Klienti esimesel võimalusel teavitama tarnetingimuste või -tähtaja muutustest. 5.4. Waisty.ee ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. 5.5. Kliendil on õigus nõuda transpordi käigus kahjustada saanud kauba asendamist või hinna korrigeerimist. Vigastada saanud kaubaks ei loeta tootepakendit. 5.6. Kauba eest tasutud summa tagastatakse Kliendile, kui asendamine osutub võimatuks.

6. Tagastamisõigus

6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. 6.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis. 6.3. Kauba tagastamiskulud kannab klient (maks. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup. 6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@waisty.ee või kodulehe vormi kaudu SIIT 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote defekti kirjeldus. 6.6. Kui Klient lepingust taganeb, tagastatakse talle tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust paki jõudmisest Waisty.ee-ni. 6.7. Klient peab kaubad tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tellimuse kättesaamise hetkest. 6.8 Peale kauba kättesaamist, toimub 100% tellimuse kogusumma tagastus.

7. Pretensioonide esitamise kord

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. 7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Waisty.ee-d probleemist e-posti aadressil info@waisty.ee ning esitama järgmise informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. 7.3. Waisty.ee ei vastuta: • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest • defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

8. Vastutus ja vääramatud jõud

8.1. Waisty.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Bianca.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 8.2. Waisty.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Waisty.ee ei saanud mõjutada ette näha.

9. Privaatsus

9.1. Waisty.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Waisty.ee -le enda isikuandmete töötlemiseks. 9.2. Waisty.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele. 9.3. Waisty.ee -l on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid uudiskirja ja reklaamisõnumite edastamiseks. 9.4 BEACHBUNNY OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. BEACHBUNNY OÜ edastab vaid maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 9.5 Loe lisa Waisty.ee privaatsuspoliitika kohta SIIT!

10. Muud tingimused

10.1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametisse või kohtusse. 10.1. Kõikidele lisaküsimustele saab vastuse e-maili info@waisty.ee kaudu.